Ein Prisiau 1 Ebrill 2019 - 31 Mawrth 2020

Cwch Yr Hafan £ gan gynnwys TAW
Lleiafswm y tâl 46.38
Tâl yr awr 46.38
Tynnu i mewn/allan o’r harbwr
(Cofiwch nad ydym yn lansio y tu hwnt i geg yr harbwr)
46.38

Cyfrifiannell codwr symudol

Codwr Symudol

Had at 7.0m

7.1m-9.0m

9.1m-10.0m

10.1m-11.0m

11.1m-12.0m

12.1m-15m

Over 15.0m

Codi allan y metr

16.54

20.28

21.12

21.52

22.12

23.66

38.46

Lansio y metr

15.29

18.74

19.54

19.92

20.47

21.89

36.62

Codi/dal/lansio y metr

16.54

20.28

21.12

21.52

22.12

23.66

38.46

Mae codi allan yn cynnwys tynnu o’r angorfa (Harbwr Pwllheli) a golchi â chwistrell
Mae lansio’n cynnwys tynnu’n ôl i’r angorfa (Harbwr Pwllheli)

Symud yn yr iard gyda’r Codwr Symudol £ gan gynnwys TAW
Symud cwch o un man caled i un arall neu lwytho neu ddadlwytho o gerbyd 9.56 y medr

Cyfrifiannell cadw ar y lan

Cadw ar y lan £ gan gynnwys TAW
Cadw ar gyfer Deiliaid Angorfeydd Blynyddol 0.32 y medr y dydd
Cadw ar gyfer rai heb Angorfeydd Blynyddol 0.47 y medr y dydd
Llogi crud/stondin cwch yr Hafan fesul cwch (os bydd un ar gael) 1.72 y diwrnod
Tâl llafur ar y lan 44.88
Trydan ar y lan (os yw ar gael) £ gan gynnwys TAW
Defnydd dyddiol 3.62
Defnydd achlysurol o offer trydan Rhad ac am ddim
Defnydd dros nos 12.00 ganol dydd – 12.00 ganol dydd
Yn ôl y cyfraddau sy’n cael eu harddangos yn y dderbynfa
Codir fesul uned
Hwylio Sych Cychod Chwaraeon (Hunter 707, Cork 1720, Projection 762, Bull 7000, H22, Sonata, Squib aye) £ gan gynnwys TAW
Pris tymhorol sefydlog 1 Mai – 31 Hydref 1114.00
Fesul lansio neu i godi’r cwch 75.25
Cwch 'Dragon' fesul lansio neu codi 100.00
Sgwriad Disgownt Amser Cinio £ gan gynnwys TAW
Prysgwydd fesul metr 12.58 y medr
Angori/Dadlwytho wrth wal yr Hafan (cychod pysgota masnachol yn unig) £ gan gynnwys TAW
Am ddadlwytho yn cynnwys y 24 awr gyntaf o angori ar y wal, wedyn 2.89 y medr
Bob 24 awr 2.89 y medr
Cei Tanwydd £ gan gynnwys TAW
Petrol Fel yr arddangosir
Diesel Fel yr arddangosir
Olew dau drawiad Fel yr arddangosir
Olew peiriannau Fel yr arddangosir
Pwmpio allan danciau cadw a gwaredu toiled cemegol Am ddim

Cofiwch:

  • Tynnir pob llestr ar risg y Perchennog.
  • Codir a symudir pob cwch ar risg y Perchennog.
  • Cyfrifoldeb y Perchennog yw codi a gostwng mastiau – dim ond y ‘bachyn’ ydyn ni’n ei gyflenwi.
  • Y Perchennog i drefnu i osodwr mastiau cofrestredig wneud y gwaith.
  • Argymhellir y dylid gostwng mastiau pob cwch sy’n cael eu cadw ar y lan.
  • Darperir sticeri ‘Sling Here’. Rhaid i berchnogion sicrhau eu bod yn cael eu gosod yn briodol ar y llestr.
  • Cofiwch dynnu’r logiau cyflymder cyn codi.
  • Mae’r prisiau i gyd yn cynnwys TAW ar 20%.

Address

Hafan Pwllheli
Glan Don
Pwllheli
Gwynedd
LL53 5YT


Get in touch

  01758 701219

  VHF Ch80

 hafanpwllheli@gwynedd.llyw.cymru


My Image

Hafan Pwllheli is owned by
Gwynedd Council

© Copyright 2019 Hafan Pwllheli