Ein Prisiau 1 Ebrill 2018 - 31 Mawrth 2019

Cwch Yr Hafan £ gan gynnwys TAW
Lleiafswm y tâl 44.99
Tâl yr awr 44.99
Tynnu i mewn/allan o’r harbwr
(Cofiwch nad ydym yn lansio y tu hwnt i geg yr harbwr)
44.99
Llafur yr awr 37.97

Cyfrifiannell codwr symudol

Codwr Symudol

Had at 7.0m

7.1m-9.0m

9.1m-10.0m

10.1m-11.0m

11.1m-12.0m

12.1m-15m

Over 15.0m

Codi allan y metr

16.04

19.67

20.48

20.87

21.46

23.20

37.31

Lansio y metr

14.83

18.18

18.95

19.32

19.86

21.23

33.58

Codi/dal/lansio y metr

16.04

19.67

20.48

20.87

21.46

23.20

37.31

Mae codi allan yn cynnwys tynnu o’r angorfa (Harbwr Pwllheli) a golchi â chwistrell
Mae lansio’n cynnwys tynnu’n ôl i’r angorfa (Harbwr Pwllheli)

Symud yn yr iard gyda’r Codwr Symudol £ gan gynnwys TAW
Symud cwch o un man caled i un arall neu lwytho neu ddadlwytho o gerbyd 8.69 y medr
Craen Symudol £ gan gynnwys TAW
Gostwng / ailgodi mastiau, tynnu injian ayb (lleiafswm ffi) 49.75
Ar ôl hynny yr awr 83.31

Cyfrifiannell cadw ar y lan

Cadw ar y lan £ gan gynnwys TAW
Cadw ar gyfer Deiliaid Angorfeydd Blynyddol 0.31 y medr y dydd
Cadw ar gyfer rai heb Angorfeydd Blynyddol 0.46 y medr y dydd
Llogi crud/stondin cwch yr Hafan fesul cwch (os bydd un ar gael) 1.67 y diwrnod
Tâl llafur ar y lan 43.54
Trydan ar y lan (os yw ar gael) £ gan gynnwys TAW
Defnydd dyddiol 3.52
Defnydd achlysurol o offer trydan Rhad ac am ddim
Defnydd dros nos 12.00 ganol dydd – 12.00 ganol dydd
Yn ôl y cyfraddau sy’n cael eu harddangos yn y dderbynfa
Codir fesul uned
Hwylio Sych Cychod Chwaraeon (Hunter 707, Cork 1720, Projection 762, Bull 7000, H22, Sonata, Squib) £ gan gynnwys TAW
Pris tymhorol sefydlog 1 Mai – 31 Hydref 1080.50
Pob lansio a chodi 73.00
Sgwriad Disgownt Amser Cinio £ gan gynnwys TAW
Prysgwydd fesul metr 11.21 y medr
Angori/Dadlwytho wrth wal yr Hafan (cychod pysgota masnachol yn unig) £ gan gynnwys TAW
Am ddadlwytho yn cynnwys y 24 awr gyntaf o angori ar y wal, wedyn 2.82 y medr
Bob 24 awr 2.82 y medr
Cei Tanwydd £ gan gynnwys TAW
Petrol Fel yr arddangosir
Diesel Fel yr arddangosir
Olew dau drawiad Fel yr arddangosir
Olew peiriannau Fel yr arddangosir
Pwmpio allan danciau cadw a gwaredu toiled cemegol Am ddim

Cofiwch:

  • Tynnir pob llestr ar risg y Perchennog.
  • Codir a symudir pob cwch ar risg y Perchennog.
  • Cyfrifoldeb y Perchennog yw codi a gostwng mastiau – dim ond y ‘bachyn’ ydyn ni’n ei gyflenwi.
  • Y Perchennog i drefnu i osodwr mastiau cofrestredig wneud y gwaith.
  • Argymhellir y dylid gostwng mastiau pob cwch sy’n cael eu cadw ar y lan.
  • Darperir sticeri ‘Sling Here’. Rhaid i berchnogion sicrhau eu bod yn cael eu gosod yn briodol ar y llestr.
  • Cofiwch dynnu’r logiau cyflymder cyn codi.
  • Mae’r prisiau i gyd yn cynnwys TAW ar 20%.

Address

Hafan Pwllheli
Glan Don
Pwllheli
Gwynedd
LL53 5YT


Get in touch

  01758 701219

  VHF Ch80

 hafanpwllheli@gwynedd.llyw.cymru


My Image

Hafan Pwllheli is owned by
Gwynedd Council

© Copyright 2018 Hafan Pwllheli