My Image

Ein Cyfleusterau

Mae Hafan Pwllheli yn farina cyfeillgar a phoblogaidd. Mae gennym dros 400 o angorfeydd pontŵn gyda gwasanaethu'n llawn yn ogystal â chyfleusterau ardderchog ar y tir. Mae mynediad i'r harbwr yn bosibl i'r rhan fwyaf o gychod hwylio ar bron pob uchdwr o lanw, a gallwn ddarparu ar gyfer amrywiaeth eang o gychod hwylio gyda drafft dwfn i gychod mawr fodur.

Mae gan ein hiard gychod cyfleusterau llawn sy'n cynnwys symudiadau iard i gychod, codi a sgrwbio, camu, dadlwytho hwylbrennau, a gosod ar y lan. Mae ein deiliaid angorfeydd ac ymwelwyr hefyd yn cael eu gwasanaethu'n dda gan fusnesau morol lleol gyda dewis eang o siandler, broceriaeth, peirianwyr, rigiau a chanolfan hyfforddi RYA.

Gyferbyn a’r marina mae Plas Heli, y Ganolfan Ddigwyddiadau newydd Academi Hwylio Genedlaethol Pwllheli. Mae'r ganolfan yn ganolbwynt i ddigwyddiadau hwylio cenedlaethol a rhyngwladol, yn ogystal â phobl sydd am ddysgu sgiliau newydd a chymryd rhan gyda'r gamp am y tro cyntaf.

 •   Mae yna dros 400 o angorfeydd gyda gwasanaethu llawn gyda thrydan a dŵr

    Digon o angorfeydd i ymwelwyr

    Hwylio sych ar gyfer cychod hwylio sbort

    Teclyn codi cychod 50 tunnell sydd yn teithio, hefyd craen symudol ar gael

    Storio ar y lan ar gyfer 200 o gychod gyda thrydan a dŵr

    Toiledau ardderchog, cawodydd ac ystafell golchi dillad gyda mynediad 24 awr

 •   Wi-Fi am ddim ar gael drwy gydol y marina

    CCTV a mynediad electronig i'r giât y pontwns

    Cei tanwydd gyda chyfleuster pwmp carthion arbennig

    Cyfleusterau ailgylchu a gwaredu gwastraff arbenigol

    Maes parcio deiliaid angorfeydd'

 •   Gwasanaethau iard gychod ar y safle

    Safle broceriaeth cychod

    Siandler, peirianwyr a gwasanaeth rigiau

    Hyfforddiant RYA ar gael ar y safle

    Bar a bwyty yng nghanolfan Plas Heli

My Image
CCTV

Address

Hafan Pwllheli
Glan Don
Pwllheli
Gwynedd
LL53 5YT


Get in touch

  01758 701219

  VHF Ch80

 hafanpwllheli@gwynedd.llyw.cymru


My Image

Hafan Pwllheli is owned by
Gwynedd Council

© Copyright 2019 Hafan Pwllheli