Boatyard_Services

Mordwyaeth

Hafan Pwllheli – Mordwyo at yr Harbwr

From the Fairway Buoy Iso.2s (52° 53.092' N, 04° 22.896' W) steer 294° T for the harbour
entrance, which is marked by Q.G. and Q.R. beacons. The first harbour Tide Gauge is
located on the No3 Starboard mark. The channel is then marked as follows:

FLG 2.5s fixed pile beacon and FLR 2.5s buoy followed by FLG 5s fixed pile beacon and FLR
5s buoy. FLG 7.5s fixed pile beacon and FLR 7.5s buoy followed by FLG 10s fixed pile
beacon and FLR 10s buoy. FLG 12.5s buoy (opposite trot pile moorings) and FLG 15s buoy
(second harbour Tide Gauge). The port side of the channel opposite the marina is then
marked by a FLR 12.5s pile beacon followed by a red pile beacon with no light. The marina
pontoons are marked with 2 FG (vertical) at 52° 53.070'N, 04° 24.390' W and 2 FG (vertical)
at 52° 53.140'N, 04° 24.470' W.

  Gweld Siart Mordwyo Goleuadau Harbwr Pwllheli

Lluniau or Sianel


  Rhybudd Morwriaeth Lleol


Ardal Perygl sythu MOD Aberporth, ym Mae Ceredigion

Mae gan yr MOD yn Aberporth ardal sythu filwrol ac yn ystod adegau profi mae yn gallu fod yn ardal beryglus. Mae'r ardal yma yn cynnwys y rhan helaeth o Fae Ceredigion, felly cyn cychwyn ar unrhyw daith i mewn i'r bae cynghorir yn gryf i ymgyfarwyddo â'r ardal perygl yma - mae manylion pellach ar gael ar Qinetiq website.


Gwybodaeth ychwanegol

Yr Harbwr Feistr
Lleolir swyddfa’r Harbwr Feistr yn swyddfa derbynfa’r Hafan.

Gwybodaeth ynglŷn â Rhagolygon y Tywydd
Lleolir gorsaf dywydd fechan yng nghyntedd y brif fynedfa. Ceir yno gwybodaeth ar gyfer cyflymdra a chyfeiriad y gwynt, baromedr a'r map tywydd a'r rhagolygon Weather2 diweddaraf. Mae mwy o wybodaeth ar ein tudalen tywydd gan gynnwys porthiant tywydd.

Gwylwyr y Glannau
Lleolir y ganolfan achub forol yng Nghaergybi. Ffôn (01407) 762051. Maent yn gwylio yn barhaus gan ddefnyddio VHF, Sianel 16 gan weithio ar Sianel 84.

Y Tollau
Dylai cychod sydd angen gwasanaethau'r Tollau ffonio 0845 723 1110.

  Siartiau a Pheilotiaid

Yr siartiau mordwyo perthnasol ar gyfer Bae Gogledd Ceredigion yw Bae Gogledd Ceredigion 1971, Marina a dulliau Phwllheli 1512, Imray Siart 61. Mae yna copïau wahanol o lyfrau peilot ar gael yn y dderbynfa. Bydd staff yr Hafan hefyd yn hapus i ateb unrhyw gwestiynau neu eich rhoi mewn cysylltiad â rhywun sydd â gwybodaeth leol dda am yr ardal.

  Chart 1971
My Image

Address

Hafan Pwllheli
Glan Don
Pwllheli
Gwynedd
LL53 5YT


Get in touch

  01758 701219

  VHF Ch80

 hafanpwllheli@gwynedd.llyw.cymru


My Image

Hafan Pwllheli is owned by
Gwynedd Council

© Copyright 2019 Hafan Pwllheli