Ein Prisiau 1 Ebrill 2019 - 31 Mawrth 2020

Berthing Calculator

Angorfa pontŵn blwyddyn fesul medr (lleiafswm 7m) £ gan gynnwys TAW
Blynyddol mewn 1 taliad (heb drydan) 392.28 y medr
Blynyddol mewn 10 rhandal (heb drydan) 411.90 y medr
Trydan 20.97 y medr
Blynyddol mewn 1 taliad (gyda thrydan) 413.25 y medr
Blynyddol mewn 10 rhandal (gyda thrydan) 432.34 y medr
Safle blynyddol cwch dydd pontŵn (mwyafrif 8m) £ gan gynnwys TAW
Fynnu hyd at 6m (berths D33 - D52) blynyddol mewn 1 taliad 1944.77 tâl sefydlog
Fynnu hyd at 8m (berths D01 - D32) blynyddol mewn 1 taliad 2239.94 tâl sefydlog
Fynnu hyd at 6m (berths D33 - D52) blynyddol mewn 10 taliad 2041.99 tâl sefydlog
Fynnu hyd at 8m (berths D01 - D32) blynyddol mewn 10 taliad 2351.95 tâl sefydlog
Angori ymwelwyr pontŵn £ gan gynnwys TAW
Dros nos i adael erbyn 12 hanner dydd y diwrnod nesaf (lleiafswm 7m) 2.64 y medr
Arhosiad byr (mwyafrif 4 awr) llwytho/dadlwytho yn cynnwys cychod siarter 14.34 tâl sefydlog
Angori wythnosol (lleiafswm 5 noson) (lleiafswm 7m) 16.26 y medr
Angori Gaeaf misol (lleiafswm 7m) 1af Hydref tan 31fed Mawrth 22.03 y medr y mis
Ffioedd - Harbwr Allanol £ £
Ffi angorfeydd fesul medr Ffi Leol Eraill
Ardal 1 Rhif Angorfa 01 66.12 89.36
Area 2 Mooring Numbers 01-13 81.22 108.58
Ardal 3 Rhif Angorfa 13-34 Isafswm 7.0 medr 155.15 167.77
Ardal 3 Rhif Angorfa 13-34 Pysgotwyr Llawn amser yn unig 83.52 150.98
Ardal 4 Rhif Angorfa 01-10 18.36 19.18
Ardal 5 Rhif Angorfa 01-09 87.31 -

Cofiwch:

  • Taliadau angorfeydd i’w dalu o flaen llaw.
  • Ychwanegu 10% am gychod masnachol h.y. cychod pysgota, siarter, ysgolion morwrol a chychod deifio.
  • Ychwanegu 10% am gwerthiant masnachol ac angori arddangosiad.
  • Mae’r prisiau angorfeydd yn cynnwys TAW ar 20%.

Address

Hafan Pwllheli
Glan Don
Pwllheli
Gwynedd
LL53 5YT


Get in touch

  01758 701219

  VHF Ch80

 hafanpwllheli@gwynedd.llyw.cymru


My Image

Hafan Pwllheli is owned by
Gwynedd Council

© Copyright 2019 Hafan Pwllheli