Boatyard_Services

Gwasanaethau Iard Gychod

Rydym yn darparu gwasanaethau ar gyfer symud cychod yn yr iard yn cynnwys symudiadau codi allan a sgwrio, hwylbren - tynnu a gosod. Mae ein prisiau cyfredol yn cael eu harddangos ar y tudalennau prisiau.

 • HOIST CODI 50 TUNNELL   

  Mae ein peiriant codi Wise yn gyflym ac yn effeithiol. Maen medru codi llongau syn pwyso hyd at 50 tunnell gyda thrawst uchafswm o 5.0m. Ffoniwch y dderbynfa i drefnu cadw lle ar gyfer unrhyw un o'n gwasanaethau iard.

 • CWCH Y MARINA   

  Gall ein cwch gweithio tynnu cychod i mewn ac allan o’r harbwr os oes angen.

 • STORIO AR Y IAN   

  Mae gennym ardal fawr gyda phwyntiau pŵer ar gyfer cychod sydd angen cael ei storio ar y lan. Gallir crud cael ei llogi hefyd os oes angen. Mae pris y trydan ar y lan yn cael ei godi fesul dydd, ond mae defnydd achlysurol i offer pŵer yn rhad ac am ddim.

 • HWYLIO SYCH CYCHOD CHWARAEON   

  Anelir y gwasanaeth hwn at raswyr ymroddedig sydd eisiau cael y perfformiad gorau o’u cychod. Bydd y cwch yn cael ei gadw yn ein parc cychod nes y bydd gofyn ei lansio. Gellir codi / lansio faint a fynnir o weithiau ond ddim ond unwaith y dydd, o ddydd Llun i ddydd Gwener. Bydd 24 awr o rybudd ysgrifenedig (drwy email) yn sicrhau y bydd eich cwch yn cael ei lansio a’i godi ar yr adeg iawn.

  Ar ôl ei lansio bydd eich cwch yn cael ei dynnu i angorfa dros dro ar gyfer ei gasglu ar y diwrnod. Neu gallwn adael eich cwch ar angorfa ymwelwyr (os bydd un ar gael). Ar disgresiwn rheolaeth mae’r cychod sbort yn cael ganiateir angori am hanner pris os yn rafftio ar ochr prif rhodfa’r marina (gyferbyn lithrfa marina).Y Perchennog i sicrhau ôl gerbyd neu grud. Symudir pob un gyda’n hoist symudol Wise 50 tunnell.

 • SGWRIAD DISGOWNT AMSER CINIO   

  Bydd y perchennog yn danfon y cwch i’r cei codi tua 11.30am a bydd staff yr Hafan yn ei godi gyda’r hoist. Yna bydd y perchennog yn ei lanhau. Bydd y cwch yn cael ei ail lansio tua 1.00pm. Nid yw’r gwasanaeth hwn ar gael i weithredwyr masnachol.

My Image
My Image

Address

Hafan Pwllheli
Glan Don
Pwllheli
Gwynedd
LL53 5YT


Get in touch

  01758 701219

  VHF Ch80

 hafanpwllheli@gwynedd.llyw.cymru


My Image

Hafan Pwllheli is owned by
Gwynedd Council

© Copyright 2019 Hafan Pwllheli