Boatyard_Services

Gwasanaethau Iard Gychod

Rydym yn darparu gwasanaethau ar gyfer symud cychod yn yr iard yn cynnwys symudiadau codi allan a sgwrio, hwylbren - tynnu a gosod. Mae ein prisiau cyfredol yn cael eu harddangos ar y tudalennau prisiau.

  • HOIST CODI 50 TUNNELL   

    Mae ein teclyn codi yn gyflym ac yn effeithlon. Mae'n bosib codi cychod sy'n pwyso hyd at 50 tunnell gydag uchafswm trawst o 5.0m. Sicrhewch eich bod yn bresennol neu fod gennych asiant yn bresennol i wirio bod eich cwch yn dal dŵr cyn ei lansio. Os penderfynwch beidio â bod yn bresennol, ni allwn dderbyn cyfrifoldeb am wirio “seacocks” neu sêl siafft nac unrhyw faterion eraill sy'n codi pan fydd y cwch yn y dŵr. Ffoniwch y dderbynfa i drefnu ar gyfer unrhyw un o'n gwasanaethau’r iard.

  • STORIO AR Y IAN   

    Mae gennym lle cyfyngedig wedi ei ddarparu ar gyfer deiliaid angorfeydd sydd am gadw eu cwch allan o'r dŵr, i'w amddiffyn rhag yr elfennau neu i wneud gwaith cynnal a chadw hanfodol. Mae gan yr ardal bwyntiau pŵer. Fodd bynnag, cofiwch fod y gofod hwn yn cael ei ddyrannu ar sail y cyntaf i'r felin. Gellir llogi crudiau os oes angen. Codir tâl am drydan ar y tir fesul dydd ond mae defnydd achlysurol o offer pŵer yn rhad ac am ddim.

  • SGWRIAD DISGOWNT AMSER CINIO   

    Bydd y perchennog yn danfon y cwch i’r cei codi tua 11.30am a bydd staff yr Hafan yn ei godi gyda’r hoist. Yna bydd y perchennog yn ei lanhau. Bydd y cwch yn cael ei ail lansio tua 1.00pm. Nid yw’r gwasanaeth hwn ar gael i weithredwyr masnachol.

My Image
My Image

Address

Hafan Pwllheli
Glan Don
Pwllheli
Gwynedd
LL53 5YT


Get in touch

  01758 701219

  VHF Ch80

 hafanpwllheli@gwynedd.llyw.cymru


My Image

Hafan Pwllheli is owned by
Gwynedd Council

© Copyright 2021 Hafan Pwllheli