• Y prif farina Gogledd Orllewin

  • Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol

  • Rhai o’r dyfroedd hwylio gorau ym Mhrydain

CROESO I HAFAN PWLLHELI

Mae Hafan Pwllheli yn un o'r lleoliadau hwylio gorau yng Ngorllewin Prydain, elwa o gyfleusterau rhagorol a mynediad i rai o'r dyfroedd hwylio gorau yn y DG.

Mae'r Pen Llŷn yn enwog am ei batrwm amrywiol o wyntoedd teg, amodau llanw a môr cymedrol, gyda golygfeydd ysblennydd o fynyddoedd Eryri yn y cefndir. Mae'r arfordir garw yma wedi cael ei ddynodi yn 'Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol'.
Y newyddion diweddaraf


Tanysgrifiwch i'n cylchlythyr

Address

Hafan Pwllheli
Glan Don
Pwllheli
Gwynedd
LL53 5YT


Get in touch

  01758 701219

  VHF Ch80

 hafanpwllheli@gwynedd.llyw.cymru


My Image

Hafan Pwllheli is owned by
Gwynedd Council

© Copyright 2019 Hafan Pwllheli