• Y prif farina Gogledd Orllewin

 • Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol

 • Rhai o’r dyfroedd hwylio gorau ym Mhrydain

CROESO I HAFAN PWLLHELI

Mae Hafan Pwllheli yn un o'r lleoliadau hwylio gorau yng Ngorllewin Prydain, elwa o gyfleusterau rhagorol a mynediad i rai o'r dyfroedd hwylio gorau yn y DG.

Mae'r Pen Llŷn yn enwog am ei batrwm amrywiol o wyntoedd teg, amodau llanw a môr cymedrol, gyda golygfeydd ysblennydd o fynyddoedd Eryri yn y cefndir. Mae'r arfordir garw yma wedi cael ei ddynodi yn 'Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol'.
Tanysgrifiwch i'n cylchlythyr
Y newyddion diweddaraf

  Address

  Hafan Pwllheli
  Glan Don
  Pwllheli
  Gwynedd
  LL53 5YT


  Get in touch

    01758 701219

    VHF Ch80

   hafanpwllheli@gwynedd.llyw.cymru


  My Image

  Hafan Pwllheli is owned by
  Gwynedd Council

  © Copyright 2018 Hafan Pwllheli