Boatyard_Services

Newyddion

Darllenwch ein cylchlythyr diweddaraf - Ionawr 2018

Cliciwch ar y ddolen isod i weld y cylchlythyr deiliad angorfa diweddaraf

Ionawr 2018

Read More

Darllenwch ein cylchlythyr diweddaraf - Tachwedd 2017

Cliciwch ar y ddolen isod i weld y cylchlythyr deiliad angorfa diweddaraf

Tachwedd 2017

 
Read More

Darllenwch ein cylchlythyr diweddaraf - Hydref 2017

Cliciwch ar y ddolen isod i weld y cylchlythyr deiliad angorfa diweddaraf

Hydref 2017

Read More

Darllenwch ein cylchlythyr diweddaraf - Awst 2017

Cliciwch ar y ddolen isod i weld y cylchlythyr deiliad angorfa diweddaraf

Awst 2017

Read More

Darllenwch ein cylchlythyr diweddaraf - Mehefin 2017

Cliciwch ar y ddolen isod i weld y cylchlythyr deiliad angorfa diweddaraf

Mehefin 2017

Read More

Darllenwch ein cylchlythyr diweddaraf - Rhagfyr 2016

Cliciwch ar y ddolen isod i weld y cylchlythyr deiliad angorfa diweddaraf

Rhagfyr 2016

Read More

Barod am y gaeaf?

Storio eich cwch i'r lan ac awgrymiadau angori Pontŵn

Nawr bod y tymor hwylio'r haf y tu ôl i ni, mae'n amser i ni feddwl am  storio eich cwch ar y lan dros fisoedd y gaeaf, neu ei adael ar y pontwns. Efallai eich bod yn forwr tywydd oer ymroddedig neu beidio! Chi biau'r dewis.

Yn Hafan Pwllheli gennym ddigon o le i ddarparu ar gyfer y deiliaid angorfeydd sydd am gadw eu cwch allan o'r dŵr, i'w ddiogelu rhag yr elfennau neu i wneud gwaith cynnal a chadw hanfodol.

Dyma ychydig o bethau...

Read More

Darllenwch ein cylchlythyr diweddaraf - Awst 2016

Cliciwch ar y ddolen isod i weld y cylchlythyr deiliad angorfa diweddaraf

Awst 2016

Read More

Gwella’r WiFi

Mae gwaith gan gwmni lleol i wella’r WiFi drwy'r safle marina a'r pontwnau wedi arwain at well wasanaeth. Pan fyddwch yn ceisio i ymuno â'r rhwydwaith am ddim fydd yn sustem yn eich gofyn am god sydd ar gael yn y dderbynfa. Bydd y cod yn para am flwyddyn gyfan ar gyfer deiliaid angorfeydd blynyddol. Gall ymwelwyr gael cod dros dro am 1, 2 neu 3 diwrnod. Bydd pob cod yn caniatáu i chi logio ymlaen gyda phedwar dyfais wahanol. Dylai'r Wifi gwella eto unwaith y bydd y marina yn gallu...

Read More

Prisiau 2016/17 wedi rhewi i berchnogion gyda chychod bach

Mae perchnogion gyda chychod o dan 10m yn angori ar bontŵn hyd at 7.5m o hyd wedi gweld eu taliadau angori blynyddol wedi ei rhewi ar gyfer 2016/17. Obeithio bydd fod hyn yn helpu i wneud y gost o gadw cwch ym Mhwllheli yn fwy fforddiadwy, gall deiliaid angorfeydd hefyd ledaenu eu ffioedd angori blynyddol dros 10 rhandaliadau debyd misol o fis Ebrill i fis Ionawr, gyda thâl gweinyddu isel o 5%. Mae  holl brisiau 2016/17 ar gael yn y llawlyfr  diweddaraf Hafan Pwllheli a gyhoeddwyd yn...

Read More

Address

Hafan Pwllheli
Glan Don
Pwllheli
Gwynedd
LL53 5YT


Get in touch

  01758 701219

  VHF Ch80

 hafanpwllheli@gwynedd.llyw.cymru


My Image

Hafan Pwllheli is owned by
Gwynedd Council

© Copyright 2018 Hafan Pwllheli