Boatyard_Services

Llanw

Rhagfynegiad llanw am 6 diwrnod

Mae'r rhagfynegiadau llanw yn cael eu cyflenwi gan “Tide Plotter” gan ddefnyddio'r dull harmonig syml o gyfrifo. Mae'r ffigurau yn cael eu haddasu yn awtomatig ar gyfer BST

Os gwelwch yn dda nodwch a rhagfynegiadau i’w, a gall fod yna amrywiadau yn y data a ragwelir o wahanol ffynonellau. Mae'n bwysig cofio bod beth bynnag ffo’r ffynhonnell mai dim ond rhagfynegiad ydynt*.


* Mae'r rhagfynegiadau llanw a gyflenwir ar y wefan hon yn cael eu darparu mewn ewyllys da. Dydi Hafan Pwllheli ddim yn derbyn unrhyw gyfrifoldeb am unrhyw ddifrod uniongyrchol, anuniongyrchol, canlyniadol neu achlysurol sy'n deillio o unrhyw gamgymeriadau yn y wybodaeth, neu iawndal sy'n codi o ddefnyddio neu gamddefnyddio'r wybodaeth sydd ar gael o'r safle hwn.

Address

Hafan Pwllheli
Glan Don
Pwllheli
Gwynedd
LL53 5YT


Get in touch

  01758 701219

  VHF Ch80

 hafanpwllheli@gwynedd.gov.uk


My Image

Hafan Pwllheli is owned by
Gwynedd Council

© Copyright 2016 Hafan Pwllheli